Home | Links

Service Meldkamer

Over SMK

Instandhouden kwaliteit

Service Meldkamer neemt de activiteiten van storings- schade- of technische diensten van haar opdrachtgevers geheel of gedeeltelijk over. De Meldkamer wordt bemand door een uitstekend op elkaar ingespeeld team van medewerkers. Door flexibel en slagvaardig op te treden worden alle herstelverzoeken voortvarend opgelost. Het systeem van Service Meldkamer is niet alleen kostenefficiŽnter maar heeft als groot voordeel dat de bewoners hun woning altijd in de gewenste kwaliteit aantreffen.

Interactie met opdrachtgevers en hun klanten

Elke melding die binnenkomt wordt opgenomen met de naam van de opdrachtgever en wordt onmiddellijk gescreend aan de hand van het aangeleverde objectenbestand. Als er sprake is van een spoedgeval wordt de hulp direct geregeld, en de meldkamer begeleidt het uitvoerende herstelbedrijf naar de schade, dag en nacht. Niet spoedeisende meldingen worden direct uitgefilterd.

De handelswijze naar aanleiding van de herstelverzoeken en de garanties die bij het herstellen van de schade worden afgegeven zijn opgenomen in het werkprotocol, welk in overleg met de opdrachtgever is gemaakt.

Innovatieve dienstverlening en software

De serviceverlening wordt steeds getoetst aan de wensen van de opdrachtgevers, hun klanten en de geldende maatschappelijke normen. Met de door Service Meldkamer ontwikkelde Navisionģ software is het mogelijk om een directe aansluiting op het systeem van de opdrachtgever te realiseren. Tijd, kosten en moeite die met de verschillende administratieve handelingen gepaard gaan blijven met Navisionģ voor alle partijen laag.

Informatie met M.I.S.

Elk maand kan de opdrachtgever via het Management Informatie Systeem een gedetailleerd overzicht met o.m. het aantal meldingen en waar deze betrekking op hebben samenstellen en downloaden. Ook geeft de rapportage inzicht in de wijze waarop de schade is afgehandeld en welk herstelbedrijf de schade voor haar rekening heeft genomen. De prestatieplicht welke Service Meldkamer en het herstelbedrijf met de opdrachtgever is aangegaan wordt hierin inzichtelijk gemaakt. Een up-to-date management informatierapportage is op het gebied van communicatie en serviceverlening aan bewoners een onmisbare marketingtool. Via M.I.S. kunnen opdrachtgevers de kwaliteit van de service voor haar klanten op lange termijn waarborgen.

Investeren met het Service Integraal Plan

Het Service Integraal Plan sluit perfect aan bij de behoefte van woningaanbieders om een deel of de gehele intake, aansturing en afwikkeling van haar technische dienst door Service Meldkamer te laten uitvoeren. Al naar gelang de gemaakt afspraken hierover varieert dit van het aannemen van herstelverzoeken op maat tot en met een permanente outsourcing van de eigen technische dienst. De opdrachtgever kan dan ook gebruik maken van een netwerk van schadeherstelbedrijven waarmee Service Meldkamer samenwerkt.